Kötött pályás közlekedés

A mozdonyvezetők, vasúti dolgozók pszichológiai rátermettségének vizsgálata közel 100 évre nyúlik vissza.

A legfontosabb cél ezen mérések során felismerni, hogy a vizsgált egyént személyisége és képességei alkalmassá teszik-e arra, hogy az adott munkakört betölthesse. Az ilyen típusú vizsgálatok alapvetően hozzájárulnak a vasút biztonságos és balesetmentes működtetéséhez.

Az áru és személyszállítás piacának az Európa Unión belül történt megnyitásával elengedhetetlenül szükségessé vált bizonyos standardizált minimumok felállítása a mozdonyvezetőkkel szemben is, ezt célozza az Unió által kidolgozott Harmadik Vasúti Csomag, amely a mintegy 200 000 vonatvezető megfelelő kiválasztását és magas szintű képzését kívánja meg.

A több, mint 60 éves múltra visszatekintő, osztrák Schuhfried cég egy olyan pszichológiai teszteket tartalmazó csomagot dolgozott ki, amely a vonatvezetők és más vasúti dolgozók kiválasztásában és fejlesztésében a jelöltek, illetve munkavállalók objektív és valid vizsgálatát teszi lehetővé.

A tesztcsomagban szereplő tesztek a Vienna Test Sytem tesztjeiből kerültek összeállításra, a Harmadik Vasúti Csomag előírásainak megfeleltetve a mérési tartományokat. A mérési hatékonyságot és a validitást alapvető kritériumként kezelték a csomag összeállításakor.

Akik már használják:

  • Austrian Railways
  • German Railways
  • Vienna local transport
  • Belgian Railways
  • Queensland Rail (Australia)
  • Indian Railways