Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi tájékoztatás

Az AT WORK Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (székhely: 1111 Budapest, Bartók B. út 4 IV/7., Magyarország; cégj.sz.: 01-09-697957) („AT WORK”) a személyes adatok gyűjtésekor, feldolgozásakor és bármilyen formában történő kezelésekor mindenben megfelel a hatályos jogszabályok adatvédelmi rendelkezéseinek, különös tekintettel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.évi LXIII. törvényre („Adatvédelmi Törvény”).

Az alábbiakban összefoglaljuk az AT WORK által végzett személyes adatok kezelésére vonatkozó információkat.

Az adatkezelés célja, köre, továbbítása

A személyes adatokat kizárólag saját üzleti céljainkkal összefüggésben gyűjtjük és használjuk; azokat közvetlenül az érintettektől, azok beleegyezésével gyűjtjük.

A tesztelésben résztvevők személyes adatait az AT WORK kizárólag az érintett hozzájárulása alapján – elektronikus, írásos, telefonos, szóbeli egyeztetés után – továbbítja harmadik fél számára. Kivételt ez alól csak a hatóságilag előírt jelentési kötelezettség (pl. bűncselekmény feltárását célzó nyomozás, bírósági eljárás, idézés, ítélet-végrehajtás kötelező elősegítése), vagy az AT WORK teljes vagy részleges eladása/átruházása jelent.

Adatbiztonság

A személyes adatok tárolása és feldolgozása az AT WORK székhelyén történik. Az AT WORK megtesz minden adminisztratív, számítástechnikai és fizikai biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy a személyes adatokat megóvja a jogosulatlan hozzáféréstől, illetve az elveszéstől.

Az érintettek jogai

Az érintettek jogaik megsértése esetén jogosultak tiltakozni a jogszabályba ütköző adatkezelés ellen (az AT WORK www.viennatest.hu oldalon feltüntetett elérhetőségeinek bármelyikén), illetve jogosultak a jogaik érvényesítése érdekében bírósághoz vagy az adatvédelmi biztoshoz fordulni.