Személyiségtesztek: AHA, BFSI

BFSI – Big Five Alapú Többdimenziós Személyiségleltár

Érzelmi stabilitás, Extraverzió, Nyitottság, Lelkiismeretesség és Barátságosság

Milyen sporthelyzetekben lehetnek fontosak ezek a személyiségjellemzők?

 • Csapatba való beilleszkedés, kapcsolatok kialakítása és kezelése
 • Stabilitás megőrzése versenyhelyzetekben, nagy nyomás alatt
 • Szabálykövetést és fegyelmet igénylő edzői utasítások
 • Nyitottságot és kíváncsiságot igénylő új helyzetek, feladatok

Tesztfelépítés

Az általános instrukció után személyiségjellemzőkből, rövid leírásokból álló itemek egymást követően, egyesével jelennek meg a kijelzőn. A válaszadónak egy négyfokú skálán kell megjelölnie, hogy az olvasott szó, szóösszetétel mennyire jellemző rá. Amint a kérdés megválaszolásra kerül, megjelenik a következő.

Mért személyiségjellemzők

 • Mértékletesség: alázatosság, szerénység
 • Fegyelmezettség: céltudatosság, kitartás
 • Asszertivitás: hatékony érdekérvényesítés, dominancia, erélyesség
 • Ambiciózusság: elkötelezettség, kemény munka a siker érdekében
 • Érzelmi erő: kiegyensúlyozottság, higgadtság stresszhelyzetben
 • Kompetenciaérzet: mennyire érzi magát hatékonynak, döntésképesnek
 • Segítőkészség: önzetlenség és támogatásnyújtásra való hajlandóság
 • Önbizalom társas helyzetekben: magabiztosság, határozott fellépés
 • Érték- és normarendszerek elfogadása: nyitottság és tolerancia az eltérő véleményekkel, beállítottsággal szemben
 • Érzelmekre való nyitottság: empátia, mások érzéseire való fogékonyság
 • Tettrekészség: új élmények és tapasztalatok szerzésére való igény
 • Energikusság: lendületesség, aktivitás

Kitöltési idő

10-15 perc

Fejlesztési lehetőség

Sportpszichológus, csoportos fejlesztés

AHA – Munkával Kapcsolatos Attitűdök tesztje

Munkastílus, döntésképesség, célkitűzések, sikerkeresés-kudarckerülés, frusztráció elviselése

Milyen sporthelyzetekben lehetnek fontosak ezek a személyiségjellemzők?

 • Reálisan észlelt teljesítőképesség a célok megfogalmazásakor
 • Gyors és határozott döntéseket igénylő meccsszituációk
 • A sportoló teljesítményigénye mérkőzésen, edzéseken
 • Kudarcélmények feldolgozása, motiváció fenntartása

Tesztfelépítés

Az AHA teszt segítségével a fent említett személyiségjellemzőket teljesítési helyzetben megfigyelve mérhetjük fel. Mivel a mérés nem önbevalláson alapszik, az eredmények a klasszikus személyiségteszteknél jóval objektívebb képet mutatnak a sportolóról.

A teszt két külön feladatból áll:

Az 1. feladatban a tesztkitöltőnek két alakzat közül kell eldöntenie, hogy melyik a nagyobb területű. Opcionálisan azt is válaszolhatja, hogy nem dönt.

A 2. feladatban szimbólumokat kell kódolni. A sportoló időnként visszajelzést kap saját és mások teljesítményéről, és ezek fényében kell meghatároznia, hogy a következő menetben mennyit fog teljesíteni.

AHA2

Mért személyiségjellemzők

Az 1. feladat a döntési helyzetek során fontos személyiségjellemzőkről (döntésképesség, impulzív-reflektív döntéshozatali stílus, pontosságra törekvés) nyújt információt.

A 2. feladat a teljesítmény-igényszintről, valamint a kitűzött célok és a valós teljesítmény közti különbségről (azon keresztül pedig a sikerkeresés-kudarckerülés dimenzióról) ad képet. Emellett megmutatja azt is, hogy az esetleges kudarcélmény hogyan befolyásolja a sportoló motiváltságát.

Kitöltési idő

10 perc

Fejlesztési lehetőség

Sportpszichológus