Szociális érzékenység

A szociális érzékenység a szociális kompetenciák közé tartozik.

A szociális kompetencia nehezen meghatározható, több komponenst magába foglaló fogalom, amire a szakirodalom számos megfogalmazást ismer.

Többnyire úgy határozzák meg, mint a szociális megismerés, a szociális motívumok, a szociális készségek és ismeretek összetett rendszerét. A szociális készségek közül általában legfontosabbnak a kommunikációs készségeket tartják.

A csoportokban végzett tevékenységek (pl. csapatsportok) egy kulcseleme, hogy mennyire pontosan észlelem a többieket, a többiek szándékait, érzéseit, gondolatait, illetve a saját helyzetemet a csoporton belül. Ezek többnyire informális és ki nem mondott információk, melyeket a szociálisan nyitott és érzékeny egyének hatékonyabban felismernek és hasznosítanak.

A sportban a másik személy hatékony észlelésének képessége többféle helyzetben is nagy jelentőséggel bír.

Csapatsportokban a saját csapattagok, játékosok hatékony észlelésén túl (pl. a meccs napján milyen hangulatban van, mennyire koncentrált vagy dekoncentrált, mivel lehet felpörgetni stb.) az ellenfél játékosainak észlelése is kulcstényező lehet (ki lehet azon a meccsen az ellenfél “gyenge pontja”). Ugyanez egyéni sportokban is igaz, az ellenfél aktuális érzelmi állapotának észlelése (pl. mivel lehet kibillenteni egy koncentrált állapotból) a “lélektani hadviselés” egyik fontos eszköze.