Önbizalom

Az Önbizalom általánosságban a saját magunkba vetett hitet jelenti, hogy képesek vagyunk kihívásokkal szembe nézni, különböző helyzeteket kompetensen megoldani.

Szűkebb értelemben véve egy mély, belső meggyőződés képességeinkről; céljaink elérhetőségéről; belső erőnkről, ami a célok felé visz minket, valamint személyes kompetenciánkról. Az Önbizalom társas helyzetekben, valamint munka- és feladatvégzés során egyaránt érezteti hatását.

Az Önbizalom gyökerei a gyerekkorba nyúlnak vissza, de folyamatosan alakul és alakítható a felnőttkori tapasztalatok által.
Megfelelő szintű Önbizalommal határozottnak, bátornak, erősnek érezzük magunkat, pozitívan tekintünk önmagunkra és a világra. Nyitottak vagyunk új dolgokra és a másik ember szempontjaira. A túlzott mértékű Önbizalom hatására elbízhatjuk magunkat, célkitűzéseink is irreálissá válhatnak, nem lesznek összhangban képességeinkkel, a környezet szemében egocentrikusnak, pökhendinek, uralkodónak tűnhetünk. Alacsony szintű önbizalom esetén a legtöbb helyzetben félelmek, kishitűség és szorongás vehet erőt rajtunk.

Sportolóknál az Önbizalom többféle helyzetben és szempontból bír jelentőséggel.

Egyértelmű, hogy versenyszituációban megfelelő Önbizalom nélkül nehéz jól teljesíteni, de az Önbizalomnak ennél jóval szélesebb körben van szerepe. A valós mértékű Önbizalom segít abban, hogy rövid- és hosszútávon is reális, teljesíthető célokat tűzzünk ki, hogy kiegyensúlyozottak maradjunk, hogy ki tudjunk kapcsolódni, és nem utolsó sorban, hogy kapcsolatainkban, akár csapaton belül is megtaláljuk a helyünket, érvényesülni tudjunk, az elvégzett munkát pedig saját fejlődésünkre tudjuk fordítani. Ezeket figyelembe véve egy sportolónál az Önbizalom nem csak egy-egy kiélezett versenyszituációban fontos, hanem a hosszú távú karrierépítésben, a reális célok kitűzésében is.