Motiváció

A motiváció szó a latin movere igéből ered, melynek jelentése mozogni, mozgatni.

A motiváció azt mutatja meg, hogy bizonyos célirányos viselkedések milyen késztetésekből fakadnak, illetve milyen erők állnak a viselkedés hátterében. Miért tudunk bizonyos cselekvésekre hatalmas energiákat mozgósítani, míg másokra viszont nem.

A motiváció összefüggésbe hozható az Energikussággal, a szervezet aktivitásának mértékével, a viselkedés szervezettségével és hatékonyságával. Erősen motivált állapotban a szokásosánál jóval nagyobb energiákat tudunk megmozgatni a célok elérésének érdekében, tesszük ezt pozitív hangulatban, koncentráltan, mindeközben önmagunkat kompetensnek és hatékonynak éljük meg, ami tovább növeli a motivációnkat, újabb energiákat mozgósítva.

A motiváció szorosan összefügg az Ambiciózussággal, mennyire elkötelezett valaki a hosszútávú célok elérésben, mennyire fektet szívesen plusz energiákat ez ezekhez kapcsolódó feladatokba.

A motiváció vizsgálata a sportban számos fontos kérdést vet fel:

Meddig tekinthető motiváltnak egy sportoló? Hogyan motiválható valaki a felkészülés kritikus szakaszaiban? Mivel motiválható valaki a sportkarrierje különböző szakaszaiban? Egy olimpiai érem külső vagy belső motivációnak tekinthető? A külső jutalmak hogyan hatnak a belső motivációra? Egy csapaton belül hogyan oszlik meg a motiváció mértéke? Ha a csapaton belül kisebbségben vannak a motivált csapattagok, akkor azok képesek motiválni a többieket, vagy az ő motivációjuk is csökkeni fog?