Kommunikációs készség

A kommunikáció egy dinamikus, kölcsönös információcsere az információja nyújtója (adó) és fogadója (vevő) között.

Az élet szinte minden területén a siker elérésnek kritikus összetevője a hatékony kommunikáció.

Az emberi kommunikáció minden esetben többcsatornás és többszintű, egyik legfőbb eszköze a beszélt nyelv. A sikeres kommunikáció érdekében általában minél világosabban és érthetőbben kell megfogalmazni igényeinket, szándékainkat. A kommunikáció összefügg a magas teljesítménnyel, a kiegyensúlyozottsággal és a jó hangulattal. Egy jól működő két- vagy többszemélyes kapcsolatban (edző – versenyző, versenyző – versenyző, játékos – csapat stb.) a jó kommunikáció segíti a megértést, a kapcsolódást, segít oldani a teljesítményt gátló esetleges negatív érzelmi tényezőket, az így kialakuló jó hangulat pedig tovább növeli a motivációt és a teljesítményt.

A kommunikáció egyik, a sportban is leghatékonyabb formája az asszertív kommunikáció.

Ez egy olyan viselkedésforma, melynek során valaki úgy képes érvényesíteni a szükségleteit, hogy közben a másik fél szükségleteit is tiszteletben tartja. Az asszertív kommunikáció legfontosabb jellemzői az őszinteség, az önkifejezés, a közvetlenség, a kapcsolat fontosságának hangsúlyozása.

Az asszertív egyén tisztában van vele, hogy ő maga mit szeretne elérni és ezzel párhuzamosan tisztában van a másik igényeivel is, képes empátiával, kifejezett indulat nélkül reagálni, azt mondja, amit gondol, képes nemet mondani, véleménynyilvánításában konstruktív, figyel mások gondolataira, kérdez.

A kommunikációra számos példát találunk a csapatsportokon belül. A csapattársak egymás közötti kommunikációja múlhat egy-egy passz pontossága, egy megbeszélt stratégia eredményes megvalósítása. Intenzív verbális- és nonverbális kommunikáció zajlik szinte minden sportágban az ellenfelekkel is.