Érték- és normarendszer

Életünk legnagyobb részét csoportokban töltjük (munkahely, család, barátok, csapat) minden csoportnak saját érték- és szabályrendszere van, ezek egy része formális és kimondott, másik része informális, a nonverbális kommunikáció csatornáin adódik át a csoporttagoknak.Csoportnak nevezzük az összetartozó személyekből kialakult együtteseket. A legkisebb csoport a pár. A csoportra az jellemző, hogy tagjai között szimbolikus vagy gyakorlati értelemben vett kölcsönös függőség alakult ki azért, mert bizonyos szükségletek egyedül nem, csak a csoport közreműködésével elégíthetőek ki.

A sporttevékenységek is csoportokban zajlanak legyen szó egyéni- vagy csapatsportokról.

A sportolói csoportokban is különféle vagy érték- és normarendszer uralkodik. Ez az értékrendszer gyakran meghatározza és befolyásolja a csoport érzelmi állapotát (pl. oldott, optimista, elfogadott, felszabadult vagy pesszimista, kirekesztő, agresszív). A csoportlégkör kialakulásában nagy szerepe van az edzőnek az edző vezetési stílusának. A csoportlégkör meghatározza a tagok pszichés közérzetét, munkáját, teljesítményét.
Ambiciózus, motivált, sikerre éhes edző képes hasonló csapatot építeni. A konfliktusok részrehajló, elkendőző, halasztgató kezelése széthúzást okozhat egy kosárlabda csapatban, kajak négyesben, vagy akár egy F-1-es csapatban.