Stressz tolerancia

A stressz pszichológiai és fiziológiai válasz a bennünket ért eseményekre.

Vélt vagy valós, fizikai vagy érzelmi veszély a testben azonnal reakciót vált ki.

Stresszoroknak nevezzük mindazokat az ingereket, melyek a szervezetet alkalmazkodásra késztetik. Ilyen értelemben stresszornak minősülnek olyan fizikai behatások, mint a sérülés, a hideg, a meleg, a zaj, mérgező anyagok, fertőzések stb., melyek univerzálisan stressz választ váltanak ki.

A stresszorok másik csoportját képezik a pszichoszociális stresszorok, pl. konfliktusok, magány.
A stressztolerancia a mindennapi stressz helyzetben megnyilvánuló típusos reakciókat mutatja ki. Szükségleteink akadályoztatása, várakoztatása, kielégítetlensége, fenyegetettsége, sértettsége esetén milyen válaszreakcióra vagyunk készek.