Memória

Az emlékezés fajtái:

  1. Rövid távú memória
    A rövid távú memóriában az információk kódolása akusztikusan (hallás) és vizuálisan (látás) történik. Az emléknyomokat a rövid távú memória, amint azt a tár neve is mutatja, rövid ideig őrzi meg maximum 30 másodpercig. Egyik fontos jellemzője, hogy kapacitása korlátozott.
    A rövidtávú vizuális emlékezet arra szolgál, hogy agyunkban egyszerre több képi információt is aktívan tarthassunk egy rövid időre (pl. az éppen passzoló játékos áttekintve a pályát felmérje és rövid ideig az emlékezetében tartsa a csapattársak és az ellenfelek helyzetét)
  2. Hosszú távú memória
    A hosszú távú memória kapacitását tekintve, korlátlan mennyiségű információ tárolására és azok korlátlan ideig történő megőrzésére képes. A hosszú távú memóriában az információk legnagyobb mértékben szemantikusan, azaz jelentés alapján, értelem szerint kódolódnak (pl. korábbi játékhelyzetek, mozgásminták előhívása).